Thema artikelen


Wat ons raakt en boeit . . .

Thema artikelen

 

Op deze pagina tref je regelmatig een artikel van onze hand over een thema dat ons op dit moment bezig houdt. Ook eerder verschenen artikelen kun je er terug vinden.

Veel leesplezier. En als je wilt reageren . . . graag! 

 

 

Overzicht van verschenen artikelen

Mei 2015

Augustus 2014

Mei 2014

Januari 2014

De werking van ons geldsysteem

Zin(geving) en passie

Lichaamswerk, spiritualiteit en bewustzijn 

Kwetsbaarheid

 

De werking van ons geldsysteem

Geld is niet neutraal

Mei 2015

 

In mei waren we aanwezig bij een lezing door Heidi Leenaarts en Herman Wijffels over de rol van geld. Duidelijk werd gemaakt dat ons geldsysteem niet neutraal is, maar mede bepaald hoe het in de maatschappij aan toe gaat. Ons geldsysteem is gebaseerd op schuld. Als je geld leent moet je dat met rente terugbetalen. Dat vraagt om een voortdurende groei van de economie.

Herman Wijffels (ex Rabo, ex SER) legde uit dat sinds de Verlichting het accent is komen te liggen op het leven vóór de dood (in plaats van erna). BNP (bruto nationaal product) is gelijk gesteld aan geluk. Groeit het BNP, dan groeit het geluk. Dit concept gaat zeker sinds de jaren ’80 niet meer op.

De belangrijkste nadelen van het huidige geldsysteem zijn:

  • Door de voortdurende groei van de economie en de wereldbevolking raakt de aarde uitgeput. De draaglast van de aarde wordt overschreden.
  • Geld stroomt naar geld. Van speculeren wordt je rijk. Naar arbeid, verzorging e.d. stroomt moeizaam geld. Dat moet via de overheid, maar die trekt zich steeds meer terug.

Schuldloos geld

Beide sprekers pleiten voor een vorm van schuldloos geld. Momenteel zijn er al veel (vooral plaatselijke) initiatieven die hieraan vorm geven. Voorbeelden zijn de lokale munten die in veel steden het licht zien, ruilsystemen, broodfondsen en crowdfunding. De terugtrekkende overheid vraagt dat we het zelf doen, maar ook dat we het samen gaan doen. Er moet een oriëntatie komen op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. De menselijke waardigheid moet weer leidend worden en niet winstbejag.

 

Onze bijdrage

We vonden de lezing erg inspirerend. Het heeft ons aangezet om opnieuw te kijken naar onze bijdrage aan de maatschappij. Wat kunnen wij vanuit onze praktijk bijdragen aan de noodzakelijk fundamentele veranderingen in de maatschappij? We zien een aantal gebieden waar we op kunnen inspelen:

  • De terugtrekkende overheid vraagt om burgers die zichzelf kunnen redden. Wij kunnen mensen ondersteunen om in hun kracht te komen en zelf aan het roer van hun te gaan staan.
  • We zullen veel meer dingen samen moeten doen. Dat vraagt om samenwerkingskwaliteiten: contact maken, grenzen hanteren, omgaan met conflicten etc. Op deze gebieden kunnen wij mensen en groepen ondersteunen.
  • Er is veel angst voor verandering en vernieuwing. Dat is heel menselijk en van alle tijden. Maar om tot verandering te kunnen komen, moet met de angst ervoor afgerekend worden. Wij zijn zeer ervaren in het werken met emoties en gevoelen en kunnen hieraan een bijdrage leveren.

Kortom, werk aan de winkel. Voor ons en voor iedereen.

Sta op jezelf; doe het samen!

 

Zin(geving) en passie 

Augustus 2014 

 

Heeft het leven zin? Wat is de zin van het leven? Veel mensen vragen zich dit regelmatig af. Zonder zin is het leven zinloos. En van dat idee worden we depressief, onverschillig of erger. Mensen zijn zinzoekende en zingevende wezens. We willen dat het leven zin heeft en in het bijzonder dat ons leven zin heeft.

 

Heeft het leven dan wel zin? Volgens ons niet. Het leven IS. En het leven is goed, precies zoals het is. Het begrip zin heeft hier geen enkele betekenis. Het leven leeft, de natuur ontluikt en sterft af, het universum beweegt en dat alles zonder enige zin.

 

Mysterie

Maar niet getreurd. Dat het leven zinloos is, wil nog niet zeggen dat het niet de moeite waard is om te leven. Het leven is een mysterie dat beleefd mag worden. Wij mensen mogen het leven ervaren in al zijn facetten. We mogen ons verwonderen, spelen, vreugde beleven, liefhebben. We mogen passie hebben voor het leven.

 

Passie

Passie is de harttocht van je ziel, de innerlijke inspiratie die in je leeft. Passie is het volgen van je eigen natuur.

Passie is:

  • Inspiratie voelen. Waar je energie stroomt, is het goed.
  • Bij je eigen natuur blijven. Wat bij jou hoort, gaat je goed af.
  • Grenzen stellen en ‘nee’ durven zeggen. Neem jezelf serieus.
  • Geduld en ritme. Doe het stap voor stap.

 

In ons werk ondersteunen we graag mensen bij het vinden van hun passie.

Wat zal je depressief of onverschillig door het leven gaan als je mag genieten van het mysterie van het leven.

 

Marjo Vliegen en Piet Ballemans

 

Lichaamswerk, spiritualiteit en bewustzijn 

Mei 2014 

 

Veel mensen vinden spiritualiteit ongrijpbaar en zweverig. Wij zijn het daar niet mee eens. Spiritualiteit is net zo van deze wereld als aardappels met appelmoes. We willen dit hieronder illustreren met twee recente ervaringen.

 

Voelend aanschouwen 
Enige tijd geleden hebben we de e-cursus ‘Moeiteloos jeZelf zijn’ van Vera Helleman gevolgd. In 60 dagelijkse lessen nam ze ons mee op een avontuur in onszelf en de wereld om ons heen. 
Een van de belangrijkste principes die Vera hanteert is het ‘voelend aanschouwen’. Niet tobben, niet piekeren, geen labels plakken, geen oordelen vellen, maar alles wat er in en om je heen gebeurt onvoorwaardelijk toelaten in je hart. 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En toch is het ook heel simpel. Het enige dat je hoeft te doen is alles wat er gebeurt naar je hart te ademen. Adem in en breng het gevoel naar je hart. Welk gevoel het ook is. Probeer ’t maar eens. Je zult merken dat je aan gedachten en daarmee aan lijden voorbij gaat. 
Wat nodig is om voelend te aanschouwen is dat jij je lichaam beschikbaar hebt om te voelen. Dat je de gevoelens in je lichaam toe kunt laten en kunt accepteren zoals ze zijn. Zonder ze te hoeven veranderen of zonder ze weg te willen hebben.

 

Je bent wat er nu verschijnt 
Een tweede ervaring deden we op bij het lezen van het boek ‘Onvoorwaardelijke acceptatie’ van Jeff Foster en het deelnemen aan een lezing van hem. Foster is een spiritueel leraar in de advaita traditie. Je bent niet je gedachten of gevoelens, maar je bent aanschouwer ervan. ‘Je bent wat er nu verschijnt’ is een uitspraak die ons erg aanspreekt. Tijdens de lezing werd heel duidelijk dat Jeff Foster het lichaam ziet als het instrument waarmee we alles waarnemen. Hij brengt alles terug tot wat je nu ervaart. Kun je volledig accepteren wat er nu is, of vecht je tegen gevoelens of gedachten? 
Ook hiervoor is nodig dat jij je lichaam beschikbaar hebt om te voelen.

 

Lichaamsbewustzijn 
Uit beide voorbeelden spreekt duidelijk het belang van het aardse lichaam als ingang tot spirituele ervaringen en bewustzijn. Om tot spirituele ontwikkeling te komen is in principe geen therapie nodig. Maar therapie helpt wel om je lichaam beschikbaar te krijgen om ervaringen op te doen en je bewustzijn te vergroten. Daaraan willen wij met ons werk graag een bijdrage leveren.  

 

Marjo Vliegen en Piet Ballemans 

 

Kwetsbaarheid 

Januari 2014 

 

Het woord kwetsbaarheid heeft voor veel mensen alleen maar een negatieve klank. Kwetsbaarheid wordt vaak gezien als synoniem voor zwakte, verliezen, angst, krachteloos. Mannen mogen zeker niet kwetsbaar zijn; dan ben je geen echte man, maar een watje. Kwetsbare vrouwen worden gezien als zielig en of als een zeur. 
In dit artikel belichten we kwetsbaarheid vanuit een fundamenteel andere insteek. Kwetsbaarheid als een krachtige en liefdevolle kwaliteit.

 

Angstdenken 
Ooit ervoeren we onszelf als één met alles wat is (de kosmos, de moederbuik). Daarna kwam de afgescheidenheid met de pijn die dit met zich meebracht. Om die pijn niet voortdurend te hoeven voelen hebben we overlevingsmechanismen aangeleerd. Die vormen de basis van ons gedrag, ons denken en onze patronen. Het is ons pantser tegen nog meer pijn. We zijn nog liever ontrouw aan onszelf, dan dat we de pijn van afgewezen worden willen voelen. 
Angst weerhoudt ons ervan om ons open te stellen en ons kwetsbaar op te stellen. Hierdoor beperken we ons om te zijn wie we in essentie zijn. 

 

Maar altijd blijft het verlangen naar eenheid en naar verbondenheid een weg zoeken. Altijd dienen zich kansen aan om ons open stellen voor het leven en voor onze mogelijkheden. 

 

Liefdevolle benadering 
Kwetsbaarheid is het vermogen, de kracht om onszelf onder ogen te zien en relaties aan te gaan. In relaties leren we onszelf kennen. Zonder ons kwetsbaar op te stellen kunnen we nooit diepgaande relaties en intimiteit aangaan. Je kwetsbaar durven opstellen houdt in je open stellen voor dat wat er is, en soms is dat ook pijn. Kwetsbaar opstellen is je durven laten aanraken. Zowel de fysieke aanraking en de verbale aanraking met het woord, als de aanraking op zielsniveau. 
Het je kwetsbaar opstellen is dus een kracht. Het inzetten van deze kracht levert pure voldoening op. Voldoening omdat het intimiteit oplevert en omdat je jezelf hebt overwonnen. Je bent in staat geweest om over je eigen blokkades, overtuigingen en weerstanden heen te stappen. Je bent meer in contact gekomen met wie je in essentie bent. 

 

Onze wens 
Onze wens is dat je stappen mag maken op deze weg. Dat je stap voor stap je angst kunt overwinnen, dat je je steeds vaker kwetsbaar durft op te stellen en dat dit je meer in contact brengt met wie je werkelijk bent. 

 

Marjo Vliegen en Piet Ballemans