Privacyverklaring

 

InnerMotion in ‘s-Heerenberg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

InnerMotion

Stokkumseweg 70

7041 BX  ‘s-Heerenberg

Telefoon: 0314-78.55.41

Mobiel: 06-44.16.44.61

Email: info@innermotion.nl 

Website: www.innermotion.nl

 

Piet Ballemans is de Functionaris Gegevensbescherming van InnerMotion. Hij is te bereiken via info@innermotion.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

InnerMotion verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gezondheidsgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

InnerMotion verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

 

Waarom we gegevens nodig hebben

InnerMotion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om u op een gedegen manier te kunnen begeleiden.
  • Het afhandelen van uw betaling.
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief.

Hoe lang we gegevens bewaren

InnerMotion zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het algemeen worden gegevens nog vijf jaar na afronden van de begeleiding bewaard.

 

Delen met anderen

InnerMotion deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken (bijvoorbeeld zorgverzekeraars), sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. InnerMotion blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

In kaart brengen websitebezoek

InnerMotion gebruikt alleen de noodzakelijke functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@innermotion.nl.  InnerMotion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

InnerMotion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@innermotion.nl.