Supervisie

Marjo Vliegen (1955)

Lichaamsgerichte supervisie

Voor professionals die met mensen werken.

 

Iedereen die met mensen werkt, zet zichzelf in als instrument, of je werkt als coach, trainer, therapeut, verpleger, zorgverlener of leraar. Daarom is het belangrijk om jezelf goed te kennen en te weten wat het effect van jouw gedrag en handelen kan zijn op de ander. Je kent vast wel een voorbeeld dat je over je grenzen bent gegaan of dat je persoonlijke geraaktheid in het spel was.

 

Lichaamsgerichte supervisie

De lichaamsgerichte supervisie is bedoeld voor mensen die beroepsmatig met mensen werken. Lichaamsgerichte supervisie is gericht op het leren zien en gebruiken van de lichaamssignalen die een grote rol spelen in elke communicatie. We werken met de taal van het lichaam, om vaardiger te worden in het contact met onze cliënten. Werkelijk contact maken is de basis voor de effectiviteit van je werk. Veel aandacht wordt besteed aan de eigen lichaamssignalen en het beheren van de eigen emoties.

 

Het lichaam kan niet liegen

In het benaderen van mensen leer je gebruik te maken van je eigen lichaam dat informatie geeft over wat er bij de ander en jezelf speelt. Ik besteed veel aandacht aan het leren in jezelf aanwezig te zijn. Daarmee kun je waarnemen je wat er in jou gebeurt. Waar je stagneert en of waar je juist opent. In contact met jezelf kun je weer helder worden. Hierdoor kan de energie gaat stromen.
In de beroepsuitoefening is het belangrijk dat je vrij en zonder oordeel, open en bezield aanwezig kunt zijn bij mensen. Dat je toenadering tot de ander vanuit je hart is, in een vol besef van eigenheid en uniciteit van de ander.

 

Emotionele Intelligentie

Je leert het vermogen tot vroegtijdige onderkenning van emotionele reacties, de voortdurende stroom van gevoelens die zich in het dagelijkse leven voordoen. Je leert je bewust zijn van je gevoelens. Dit bewustzijn vraagt aandacht en verantwoordelijkheid nemen om te voelen wat de informatie inhoudt. Dit bewustzijn bestaat uit niet-reagerende en niet-oordelende aandacht.

 

Aandachtspunten bij de supervisie

 • Hoe kan ik omgaan met mijn gevoelens en emoties?
 • Wat is het dat mij op dit moment onzeker maakt in mijn werk?
 • Waarom stap ik steeds weer in dezelfde valkuilen?
 • Wat maakt dat ik me zo opgejaagd voel?
 • Hoe herken ik wat er bij mijn cliënt speelt? Hoe herken ik gevoelens bij anderen?

Supervisie helpt om voelen, denken, willen en handelen op elkaar af te stemmen en deze in concrete werksituaties te relateren aan de beroepsverantwoordelijkheid. Je leert een evenwicht te vinden tussen persoonlijke en beroepsidentiteit.
Authenticiteit, projecties, de dynamiek van overdracht/tegenoverdracht en het werken met diverse vormen van impuls- , ervarings- en lichaamsgerichte interventies, zijn belangrijke aandachtspunten in de supervisie.

 

Onderwerpen

 • Contact maken.
 • Zelfbewustzijn: eigen emotionaliteit herkennen en inzetten.
 • Je grenzen hanteren.
 • Overdracht en tegenoverdracht.
 • Projecties.
 • Aanwezig zijn.

Voor wie?

 • Therapeuten
 • Coaches
 • Trainers
 • Leidinggevenden
 • Verplegenden
 • Verzorgenden
 • Leerkrachten
 • En alle andere mensen die beroepsmatig met mensen werken

Individueel of in een groep

Supervisie kun je zowel individueel als in een groep ontvangen.
Individueel
Heb je een acute vraag of wil je persoonlijke begeleiding. Maak dan een individuele afspraak voor supervisie.
De kosten bedragen € 95,- per uur.

In een groep
De supervisiegroep bestaat uit 4 tot 6 personen. Aan het begin van elke bijeenkomst is er ruimte om te vertellen hoe het met je is en wat je tegenkomt op je werk. Dan volgt een oefening of meditatie. Vervolgens krijgt iedere supervisant de gelegenheid om een persoonlijke supervisievraag in te brengen. De tijd die daarvoor staat is een half uur tot 45 minuten per persoon.
De kosten bedragen € 150,- euro per dag.
De supervisiegroep vindt plaats op de woensdag van 10 tot 14 uur.

 • 13 januari
 • 17 februari
 • 16 maart
 • 13 april
 • 11 mei
 • 15 juni
Wil je aanmelden of meer informatie?
Vul dan dit formulier in »

Fout: Contact formulier niet gevonden.